ما هستيم


                        سلام

                از اينكه دير خدمت رسيدم پوزش مي طلبم. فقط ميخواستم بگويم اگر چه مبتدي هستم ولي عشق تو به من ماندگار است.
                     (پرشين بلاگ از آن همه ايرانيان است)
                      (( هميشه ماندگار باشي))
   

/ 0 نظر / 8 بازدید