گمشده

با اجازه ي سهراب

در باز شد

و او با فانوسش به درون وزيد.

.

.

.

وزشي ميگذشت

ومن در طرحي جا گرفتم...

                                                                    

/ 0 نظر / 11 بازدید