حضور

دوباره آمدم

قلبي آكنده از اندوه

آخر ميداني چرا؟

آقايمان صاحب عزاست.بايد تسليت گفت

ميخواهند تفرقه ايجاد كنند

اما شيعه بيدار است.

/ 0 نظر / 10 بازدید